Sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve taraflar aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Satış sözleşmesi
 • Geri alım sözleşmesi
 • Ödünç sözleşmesi
 • Pazarlamacılık sözleşmesi
 • Evlilik sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi
 • Komisyon sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Gizlilik sözleşmesi
 • Factoring sözleşmesi
 • Garanti sözleşmesi
 • Rehin sözleşmesi
 • Karz sözleşmesi,
 • İpotek sözleşmesi
 • Adi ortaklık sözleşmesi
 • Tüketici sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • İş sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 • Miras taksim sözleşmesi
 • Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
 • Dağıtım sözleşmesi
 • Acentelik sözleşmesi
 • Franchising sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi
 • Vekalet sözleşmesi
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Bağışlama sözleşmesi
 • Ön alım sözleşmesi
 • Takas sözleşmesi
 • Araç satım sözleşmesi

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması