Boşanma ve aile hukuku bağlamında verilen hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Aile Konutu Şerhi Konulması işlemleri
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Babalık Davaları
 • Boşanma Davaları
 • Boşanma öncesinde Nafaka Davaları
 • Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Boşanmadan Kaynaklı Mal Rejimleri Davaları
 • Boşanmadan Kaynaklı Mal varlığı anlaşmaları
 • Boşanmadan kaynaklı Nafaka Davaları
 • Çekişmeli Boşanma
 • Evlat Edinme Prosedürü Hakkında Danışmanlık
 • Evlat Edinme Prosedürün Gerçekleştirilmesi
 • Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları
 • Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları
 • Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması
 • Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davaları
 • İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları
 • İsim Düzeltme Davaları
 • Kaza-i Rüşt Davaları
 • Mal Rejimin Tasfiyesi Davaları
 • Nafaka Artırım Davaları,
 • Nesebin Reddi Davaları
 • Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları
 • Nişanlanmadan doğan eşya davalar
 • Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü
 • Soy Bağı Davaları
 • Velayet Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Yaş Düzeltme Davaları
 • Diğer ülkelerde verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması